Dla naszych klientów wykonujemy bezpłatny test pozwalający stwierdzić sprawność akumulatora, jak i współpracujących z nim elementów – alternatora oraz rozrusznika

Testy akumulatora:
- napięcie bieżące
- prąd rozruchowy
- graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania.
- zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić)
Testy w pojeździe:
- spadek napięcia przy zapalaniu
- test ładowania bez obciążenia (sprawdzający alternator oraz regulator napięcia)
- test ładowania pod obciążeniem
- test stabilności napięcia (sprawdzający regulator napięcia oraz diody alternatora)